Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı

 

Sevgili dostlar;

TURSSA’yı 2003 yılında gemi tedarik sektörünü Türkiye’de kurumsal bir çatı altına almak için kurduk. Sektörümüz aradan geçen yıllarda çok daha ileri bir noktaya geldi. Bugün TURSSA’yı kurarak ne kadar doğru bir karar aldığımızı hep beraber görüyoruz. Geldiğimiz bu nokta bize kurumsal bir kimlikle hareket etmenin önemini çok daha iyi gösteriyor.

Gemi Tedarik Sektörü Türkiye’nin konumu sayesinde doğal avantajlara sahip bir sektör. Fakat sektörümüzün geçmişten bugüne kat ettiği masefe sadece doğal sebeplerle olmadı. Tüm sektör birleşenlerimizin çok ciddi emekler verdiklerine bizzat şahit oldum. Bugüne kadar sektörümüze verilen bütün bu emekleri kalıcılaştırmak bizim en büyük sorumluluklarımız arasındadır. İhracatçı bir sektör olarak gemi tedarik sektörü Türkiye’ye hem maddi hem de tanıtım anlamında ciddi katkıları olan bir sektördür. Bu katkıyı uzun vadade gelecek kuşakların da hayatına değecek şekilde ülkemiz için faydalı hale getirmek bizim arkamızda bırakacağımız çok güzel bir miras olacaktır. Zira boğazlarıyla, doğal limanlarıyla ülkemizin denizcilik açısından potansiyelinin hala çok daha gerisinde olduğumuzun farkındayız.

Türk Gemi Tedarik Sektörü taşıdığı büyük potansiyelin üzerine içerden aldığı dinamizmi de ekleyerek uluslararası alanda her geçen gün kalıcı bir marka haline gelmektedir. Kültürel bir özelliğimiz olan misafirperverlik bilinciyle her yıl binlerce gemiyi ülkemizde ağırlıyoruz. Bu noktada gemilere verdiğimiz hizmete bazı standartlar getirmek ve bu standartları bütün sektör paydaşları tarafından paylaşılır hale getirmek ülkemize yönelik algı açısından son derece önemli. Dünyanın pek çok noktasından ülkemize gelen denizcilerin Türkiye’ye dair bazen gördükleri tek şey bizim çalışanlarımız oluyor. Ve ne mutlu ki Türkiye uluslararası denizcilik camiası tarafından hep pozitif anılıyor.

Yıllar içinde inşa ettiğimiz bu pozitif algıyı korumak ve bundan çok daha ileriye götürmek hepimizin çaba göstermesiyle olacak önemli bir görev. Bu çaba meyvelerini yine hep birlikte toplayacağımız bir çaba olacaktır.

Yeni dönemde beraber çalışacağımız; Başkan Yardımcımız Abdulvahit Şimşek, Saymanımız Hakan Doğan Kayalı, Genel Sekreterimiz Osman Bilgin, Yönetim Kurulu Üyemiz, Önceki Başkanımız Yorgo Saris hepsi sektörümüze yıllarını vermiş çok değerli isimler. Tecrübelerimizi paylaşarak ve TURSSA’nın kamusal anlamda etki etme gücünü ilerleyen süreçte artırarak bazı kazanımlar elde etmeyi planlıyoruz. Yeni yönetim ve TURSSA üyelerimiz sektöre ayak bağı olan bazı sorunlarla ilgili zaten ortak kanaatleri paylaşmaktadır. Bundan sonrası için bizim görevimiz bu yeni çalışma döneminin sektörün önünü açıcı uygulamaların devreye girdiği bir dönem haline getirmektir. Yüzlerimizin güldüğü, hem maddi hem manevi olarak razı olduğumuz bir dönemi umarım hep birlikte yaşarız.

Bütün üyelerimizin rüzgarı kolayına olsun!

 

Zihni MEMİŞOĞLU, BAŞKAN