Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı

 

Değerli Meslektaşlarım, Sektör Paydaşlarımız ve Tüm Gemi Tedarik Sektörü Emekçileri,

Türkiye Gemi Tedarikçileri Derneği olarak 2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla 21. yılımıza ulaşmanın gururunu taşıyoruz.

Türk Gemi Tedarik Sektörü, 21 yıl önce kurumsal bir çatı altında toplandığından bu yana, büyük bir ivme kazanarak gelişim gösterdi. Hem Derneğimizin kuruluş sürecinde görev alan tüm meslektaşlarıma hem de üstün gayretleri ile Sektörümüze katma değer sağlayan siz değerli üyelerimize teşekkür ediyorum.

TURSSA olarak, güvene dayalı ve çevreye duyarlı, karadan denize iş akışında kaliteli hizmet köprüsü vizyonumuz ile yolumuza devam ediyoruz. Başta “İMEAK Deniz Ticaret Odası” olmak üzere ilgili tüm “Sektör Paydaşlarımız” ile koordinasyon içinde çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Ayrıca uluslararası alanda gerek ISSA (International Ship Suppliers Association) gerek OCEAN (European Ship Suppliers Organization) Kurumları ile güçlü irtibatımız sayesinde Sektör ve Derneğimizin tanınırlığını artırıyoruz.

Geçen yıl 20. yılımızı kutlarken sahip olduğumuz “Sürdürülebilirlik Farkındalığı” temasının getirdiği sorumluluğu taşımaya devam ediyoruz. Bu sene, 21. yılımız için ise “Öngörü ile Global Şartlara Uyum” teması ile Sektörümüzün gelişimine odaklanmayı hedefliyoruz. Global alanda iş yapma şartlarında yaşanan değişiklikler ile ekonomik ve jeopolitik kaynaklı riskler, diğer tüm sektörleri olduğu gibi Sektörümüzü de yakından ilgilendirmektedir. Yol haritamız, siz değerli üyelerimizle dayanışma içinde, Sektörümüzün global alanda payını artırmak üzere şekillenmektedir.

TURSSA olarak 21. yıla ulaşmanın gururu ile üstün çabalarınız, girişimleriniz, kaliteli rekabet gücünüz ve işbirliğiniz için sizleri tebrik ediyor, nice yıldönümlerine güçlenerek erişmeyi temenni ediyorum.

TURSSA Yönetim Kurulu Başkanı

Zihni Memişoğlu