Üyelik Şartları

Üyelik Şartları

Üyelik Şartları

 

Derneğin amaçlarını kabul eden, fiil ehliyetine sahip bulunan ve gemi tedarik sektöründe faaliyet gösteren bütün gerçek ve tüzel kişi işletmeleri derneğimize üye olabilir. Derneğe üye olacak gerçek ve tüzel kişi işletmelerin, gemi tedarik sektöründe en az 2 yıl sürekli olarak faaliyette bulunmuş olması ve dernek üyesi en az iki kişiden referans alması gerekmektedir. ISSA’ya üye olmanız için öncelikle Turssa- Gemi Tedarikçileri Derneği’ne üye olmanız gerekmektedir. Bu bağlamda yapmanız gerekenler detaylı bir şekilde ifade edilmiştir. Bu koşulları taşıyan firmalar, üyelik için gerekli olan evrakları eksiksiz bir şekilde tamamlayarak elden veya kargo yolu ile dernek merkezine ulaştırmalıdır. Evrakların ulaşmasına takiben üyelik müracaatında bulunan firmalara, üye müracaat formlarını doldururken bulunulan beyanlarını teyit etmek ve firma sahibi ile tanışmak adına Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bir kurul ön bir ziyaret yapacaktır. Bu ziyaret sonrasında firmanın üyelik müracaatı en yakın yönetim kurulu toplantısı gündemine alınarak, firmanın üyelik için değerlendirilmesi yapılıp karar alınır. Karara göre, kabul edilen firmalar derneğin giriş ödentisini (2000 USD) ve yıllık aidatı (12.500 TL) firmaya bildirilmesinden sonraki 10 gün içerisinde banka hesabımıza yatırmak zorundadırlar. Yatırılan aidatların dekontlarının turssa@turssa.org mail adresine gönderilmesine müteakiben firmanın üyeliği kesinleşir. Üyeliği kesinleşen firmalar en yakın zamanda ki Yönetim Kurulu Toplantısına davet edilerek, burada sertifikası takdim edilir. Üyeliği uygun görülmeyen firmalara ret sebebi söylenmek zorunda değildir.

Üyelik için gerekli evraklar:

 • Üye Müracaat Formu
 • Derneğe üye olmak istediklerini belirten Yönetim Kurulu veya Ortaklar Kurulu tarafından alınmış noter tasdikli karar örneği
 • İmza Sirkülerleri
 • Oda Sicil Kayıt Sureti
 • Vergi Levhası
 • Ticari Sicil Gazetesi
 • İkametgâh Senedi
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi ve Kimlik Numarası
 • Sabıka Kaydı
 • 2 adet Renkli Fotoğraf
 • Firmanın son üç aylık SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgesi

 

Üye müracaat formunu indirmek için tıklayınız