Üyelik Şartları

Üyelik Şartları

Üyelik Şartları

 

Derneğin amaçlarını kabul eden, fiil ehliyetine sahip bulunan ve gemi kumanya ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren bütün gerçek ve tüzel kişi işletmeleri derneğimize üye olabilir. Derneğe üye olacak gerçek ve tüzel kişi işletmelerin, gemi kumanya ve hizmet sektöründe en az 2 yıl sürekli olarak faaliyette bulunmuş olması ve dernek üyesi en az iki kişiden referans alması gerekmektedir. Ayrıca, başvuru tarihinde, ilgili firmada, son bir takvim yılını kapsayan süre içinde, gemilere fiziksel olarak bizzat ikmal yapmış olma ve en az 100 gümrük beyannamesine sahip olma şartı aranmaktadır. Firmaların ISSA’ya üye olması için öncelikle Turssa Gemi Tedarikçileri Derneği’ne üye olması gerekmektedir. Bu bağlamda yapılması gerekenler detaylı bir şekilde ifade edilmiştir. Bu koşulları taşıyan firmalar, üyelik için gerekli olan evrakları eksiksiz bir şekilde tamamlayarak elden veya kargo yolu ile dernek merkezine ulaştırmalıdır. Evrakların ulaşmasını takiben üyelik müracaatında bulunulan firmalara, üye müracaat formlarını doldururken bulunulan beyanlarını teyit etmek ve firma sahibi ile tanışmak adına Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bir kurul ön bir ziyaret yapacaktır. Bu ziyaret sonrasında firmanın üyelik müracaatı en yakın yönetim kurulu toplantısı gündemine alınarak, firmanın üyelik için değerlendirilmesi yapılıp karar alınacaktır. Karara göre, kabul edilen firmalar, derneğin giriş ödentisini (2.000 USD) ve yıllık aidatını firmaya kararın bildirilmesinden sonraki 10 gün içerisinde ilgili banka hesabına yatırmak zorundadırlar. Yatırılan aidatların dekontlarının turssa@turssa.org mail adresine gönderilmesine müteakiben firmanın üyeliği kesinleşmektedir. Üyeliği kesinleşen firmalar en yakın zamandaki Yönetim Kurulu Toplantısına davet edilerek, burada sertifikası takdim edilmektedir. Üyeliği uygun görülmeyen firmalara ret sebebi söylenmesi zorunluluğu yoktur.

Üyelik için gerekli evraklar:

  • Üye Müracaat Formu (kaşeli ve imzalı)
  • İmza Sirkülerleri
  • Oda Sicil Kayıt Sureti
  • Vergi Levhası
  • Ticari Sicil Gazetesi
  • İkametgâh Senedi
  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi ve Kimlik Numarası
  • Sabıka Kaydı
  • 2 adet Renkli Fotoğraf
  • Firma deposunu gösteren fotoğraflar

 

Üye müracaat formunu indirmek için tıklayınız