20. Yılımızı Gururla Paylaşıyoruz…

Değerli Meslektaşlarım;

TURSSA ailesi olarak 2023 yılında, hem Cumhuriyetin 100. yılına hem Derneğimizin 20. yılına ulaşmanın heyecanını taşıyoruz.

Türk Gemi Tedarik Sektörü’nü kurumsal bir çatı altında toplayarak 4 Temmuz 2003 tarihinde kurulduğumuzdan bu yana, Deniz Ticaret Odası ve Türkiye’nin ilgili tüm Kamu Kurumları ile ortak paydada buluşarak çalışıyoruz. Aynı zamanda ISSA ve OCEAN kurumları ile işbirliği içinde, kendi üyelerimiz ve uluslararası gemi tedarik zinciri arasında bir köprü görevi görmekteyiz. Hepimizin bildiği gibi, stratejik konumu nedeniyle ülkemizin önemli bir denizcilik ve geçiş noktası olması, TURSSA’ya uluslararası alanda da önemli sorumluluklar yüklemektedir.

20. yıldönümü nedeniyle, TURSSA için özel bir yıl olan 2023’ten geriye doğru baktığımızda, Derneğimiz her yıl eklenen yeni üyelerle gücünü artırmaktadır. Son dönemde, özellikle Pandemi süreci kaynaklı zorlu şartlar ve bu yıl yaşadığımız deprem felaketinin ardından, sizlerin üstün gayretleri ile iş akışımızın devam etmesi, sektörümüzün gücünü bir kez daha göstermektedir.

Gelişim odaklı 20 yılın ardından mevcut durumda, Sektörümüzün gelecek yıllardaki yol haritasına odaklanmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Global alanda iş yapma şekil ve şartlarında yaşanan değişiklikler ile tüm dünyada ekonomik ve jeopolitik gelişmelerden kaynaklı riskler, diğer sektörleri olduğu gibi gemi tedarik sektörünü de yakından ilgilendirmektedir.

Ancak daha önemlisi; TURSSA olarak biz, 20. yılımızı sürdürülebilirlik temasına vurgu yaparak kutluyoruz. Önümüzdeki dönemde “sürdürülebilirlik kavramının” hem bireysel hayatımızda hem sektörümüzün iş akışında daha fazla yer tutacağını biliyoruz. Bu bağlamda, konuyu hem çevre ve doğal kaynaklar, hem sosyal ve ekonomik boyutları ile ele alarak tüm üyelerimiz ve sektör paydaşları ile kollektif adımlar atmayı hedefliyoruz.

20. yıl heyecanımızı hep beraber yaşamanın gururunu taşıyarak, üstün çabalarınız, girişimleriniz, kaliteli rekabet gücünüz ve işbirliğiniz için sizleri tebrik ediyor, nice 20 yıllara ve yıldönümlerine güçlenerek erişmeyi temenni ediyorum.

Yıldönümümüz kutlu olsun…

TURSSA Yönetim Kurulu Başkanı

Zihni Memişoğlu